29 speedy red I, 2016, 40x30x3cm, Holzkasten, Acryllack, Paper pulp, Acrylfarbe

speedy red I, 2016, 40x30x3cm
Holzkasten, Acryllack, Paper pulp, Acrylfarbe

error: Content is protected !!